Privacyverklaring Drents Genoegen

Privacy
Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Hierdoor
kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en
vertrouwelijk mogelijk te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke
Drents Genoegen
Midden 142
8351 HL Wapserveen
Email: info@drentsgenoegen.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Drents Genoegen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

  Met welk doel verwerken wij de gegevens
  Drents Genoegen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Voor het maken van een reservering;
 • Om aan te sluiten op uw wensen;
 • Het bestellen van een cadeaubon;
 • Om u te informeren;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
  belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Drents Genoegen maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingssystemen die besluiten neemt
  over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
  worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Drents Genoegen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
  realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U gegevens worden na 7 jaar verwijderd, gelijk
  aan de wettelijke bewaartermijn t.b.v. de belastingdienst.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Drents Genoegen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
  voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst
  om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Drents Genoegen
  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Drents Genoegen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen
  inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
  onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
  zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
  ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
  kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
  internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
  informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
  heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Drents Genoegen en heeft u het
  recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
  persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u
  genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering,
  gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
  bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@drentsgenoegen.nl.
  Om er zeker van te zijn dat uw verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ machine
  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
  burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
  mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Drents Genoegen wil u er tevens op wijzen dat u de
  mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
  Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

  Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
  Drents Genoegen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
  misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijzigingen
  tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
  van misbruik, neem dan contact op met info@drentsgenoegen.nl.