Algemene voorwaarden Drents Genoegen

Algemene voorwaarden Drents Genoegen.
Wij heten u van harte welkom in de appartementen van het Drents Genoegen en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.


Algemeen
• De eigenaar kan zich laten vervangen door een beheerder.
• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Drents Genoegen, gevestigd Midden 142 te Wapserveen.
• Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
• Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
• Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar of ouder te zijn.
• De eigenaar / beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
• Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Drents Genoegen zijn voor rekening van de gebruikers.
• Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de beheerder dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.
• Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
• De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Drents Genoegen ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
• De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.


Reservering en bevestiging
• De huurovereenkomst kan (op basis van beschikbaarheid) mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via het reserveringsformulier op de website (www.drentsgenoegen.nl) worden aangegaan.
• Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Drents Genoegen een bevestiging en de factuur per email.
• Na ontvangst van de aanbetaling wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.
• Voor het reserveren van een verblijf in Drents Genoegen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Betaling
• De aanbetaling 50% van de totale huursom dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op het bankrekeningnummer van Drents Genoegen.
• De anderen 50% dient 2 weken voor de aankomstdatum aan ons te zijn overgemaakt. Indien de reservering ligt binnen 2 weken voor de aankomstdatum dient u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag aan ons over te maken.
• In andere gevallen dienen de verblijfskosten bij aankomst contant te worden voldaan.
• De actuele tarieven vindt u terug onder hoofdstuk ‘tarieven’ op onze website.
• Alle genoemde verblijfsprijzen zijn altijd exclusief € 1,75 toeristenbelasting per persoon, per nacht (kinderen tot en met 12 jaar betalen geen toeristenbelasting).

Annulering
• Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen appartementen / reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.
• Bij annulering meer dan 2 maanden voor de aankomstdatum vindt volledige restitutie plaats.
• Bij annulering meer dan 1 maand voor de aankomstdatum betaald de contractant een vergoeding van 25% van de overeengekomen prijs aan de beheerder.
• Bij annulering van meer dan 14 dagen voor de aankomstdatum betaald de contractant een vergoeding van 50% van de overeengekomen prijs aan de beheerder.
• Bij annulering van 14 dagen of minder voor de aankomstdatum betaald de contractant 100% van de overeengekomen prijs aan de beheerder.
• Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van Drents Genoegen.
• Wij behouden ons het recht voor om de reservering te annuleren indien u zich niet houdt aan de genoemde betalingstermijn(en). Dit ontslaat u niet van de betalingsverplichtingen. In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Sleutel appartement
• Als gast ontvangt u een sleutel van uw appartement. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van uw appartement.
• Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 25,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden.

Huishoudelijk regelement
• Bij aankomst dient u zich altijd eerst te melden bij de beheerder. Ter legitimatie kan u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs om u te registreren in het nachtregister.
• Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken.
• Op de dag van vertrek dient het verblijf om 10.30 uur vrij te zijn.
• Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
• Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
• Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 08.00 uur, dient te worden voorkomen.
• Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.
• Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Drents Genoegen.
• Voertuigen kunnen gratis geparkeerd worden op de parkeerplaatsen op het eigen terrein van Drents Genoegen.
• De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.
• Huisdieren zijn in Drents Genoegen toegestaan in overleg.
• Huisdieren mogen niet op het meubilair of naar de bovenverdieping.
• Groepen jongeren evenals vrijgezellenfeesten zijn niet toegestaan.
• Roken in Drents Genoegen is niet toegestaan.
• Barbecueën, steengrillen, gourmetten en fonduen is niet toegestaan.


Aansprakelijkheid
• Drents Genoegen kan niet aansprakelijk worden gehouden door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart Drents Genoegen tegen aanspraken dien aangaande. Drents Genoegen is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de appartementen.
• Drents Genoegen kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die te wijten is aan de grove schuld of de nalatigheid van de appartementen.
• Onverminderd in bovengenoemde punten is de aansprakelijkheid van Drents Genoegen indien en voor zover de appartementen uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de appartementen is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de appartementen in het voorkomende geval zal uitkeren.
• Drents Genoegen aanvaard geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

Wijze van bekendmaking algemene voorwaarden Drents Genoegen
De algemene voorwaarden staan vermeld op www.drentsgenoegen.nl en worden met de boekingsbevestiging meegestuurd. Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in het Drents Genoegen!

WAPSERVEEN, April 2022